VAR - händer det

JFK har skapat ett nytt koncept för att hjälpa företag att inte ”tulla” på kvalitén dvs. Train-the-trainer (TtT) konceptet. Det innebär en eller ett par utvalda personer från företaget får en fördjupad kunskap i ämnet som de skall utbilda inom. Ni får samma kvalitet på utbildningen och vi står för utbildningscertifikatet.


Train the trainer konceptet (TtT) - Nya vägar som säkrar kvalité

Många större företag brukar lösa utbildningsfrågan genom själv internutbilda sin personal. Normalt saknar internutbildning en större helhet bland annat hur vi motiverar, tar eget ansvar och skapar gemenskap, samt de tekniska krav som ställs. De flesta internutbildningar ger oftast enbart kunskap kring arbetsmiljö standard (AFS) dvs.paragrafer kring lagarna. Kan vi lagen är vi i hamn MEN det är lika viktigt att tänka att en internutbildning även kan bli en ansvarsfråga gällande utbildningskvalitet ifall skador och olyckor inträffar. 


Föurom TtT, kan våra utbildningar antingen hållas på plats hos ER, alternativt i våra lokaler i Halmstad. Vi är flexibla och till för ER. Själklart kan vi lägga in era egna poliycdokumnet eller andra viktiga procedur i vårt utbildningmaterial.


Det viktigast för oss är att Er personal arbetar säkert


Är du intresserad av hur vi arbetar med

Personalens kompetens - vad bör vi tänka på?

KLICKA HÄR