FLÄNSFÖRBAND

FLÄNSFÖRBAND 1591-4

Flänsförbandsutbildningen gäller för dig som skall arbeta med bultdragning och flänsmontage. Utbildningen vänder sig till er som ska leda eller arbeta självständigt på ett flänsförbindelse i ett rörsystem. Utbildningen är grundläggande och omfattar de typer av flänsarbeten som finns på anläggningen.


Utbildningen är både teoretisk och praktiskt, vi går igenom de olika tabellerna som ligger i standarden. Vilka tabeller du är intresserad av i utbildningen väljer du själv, och därför skräddarsys JFK ER utbildning efter dina behov.


Tabellerna innefattar;


Tabell 1 Grundnivå - på olika typer av flänsar, olika typer av packningar och dess egenskaper. Säker montering/demontering, upprättning av skev flänsförbindelse samt metoder och procedurer.


1 dag med 4h teori samt 2h praktik som innehåller

  • Generella förhållningsregler gällande HMS och säkerhet vid arbete på flänsförbindelser
  • Vanliga orsaker till fel vid montering av flänsförbindelser
  • Säker demontering av flänsförbindelser
  • Förberedelse av tätningsytan
  • Identifiera fel och brister
  • Förståelse kring vikten av smörjmedel och vart det skall smörjas
  • Procedurer vid åtdragning och förståelse kring proceduren
  • Manuell momentdragning
  • Färdigställning av arbetsplatsen och dokumentation av utfört arbete


Mer fördjupad kunskap kring flänsarbete krävs utbildning i fler tabeller;


Tabell 2 - Hydrauliska sträckverktyg

Tabell 3 - Hydraulisk vridverktyg

Tabell 6 - Bestämning av bultbelastningen efter montering

Tabell 7 - Kompaktfläns

Tabell 8 - Klammerförbindelser

Tabell 9 - För special flänsar / andra förbindelser


Vi har hydrauliska vrid- och sträckverktyg, mekaniska momentnycklar för relevanta flänsjiggar t.ex. API, ASME och kompakt


Målsättningen för utbildningen är att ge personer grundläggande kunskaper kring förberedelse, planering, utförande och dokumentering av arbete på en flänsförbindelse.


I detta inkluderas procedurer för korrekt bultdragning, val av korrekt verktyg, packningar, bultar och smörjmedel vilket är avgörande för att förhindra olyckor samt potentiella läckagepunkter.

Tabell 1 - 1 dag - 3 500kr

Tabell 2 - 1 dag - 2 500kr.

Tabell 3 - 1 dag - 2 500 kr.

Tabell 6-9 - 1 dag - 2500 kr


Full kurs på 4 dagar som innefattar

standardens tabeller 1 - 9

9 200 skr


Alla priserna är ex. moms

JFK REKOMENDERAR


Full kurs på 4 dagar

innefattar

standardens tabeller 1 - 9


Vid gruppbokning av fler än 10 personer ger vi grupprabatt, kontakta oss för pris.


Lagkrav

Vi utbildar enligt EU standarden


SS EN 1591-4

NS EN 1591-4