SÄKRALYFT och RIGGNING

SÄKRA LYFT


Säkra lyft utbildningen vänder sig till dig som vill bli lastkopplare och signalgivare. Utbildningen hålls enligt AFS 2006:6


Hos JFK får alla kursdeltagare en mycket bredare och djupare kunskap kring materialet och arbetet de ska utföra.  Vi har med vår erfarenhet från högkvalitativa utbildning valt att ta med mycket av det säkertarbete och krav till djupare kunskap kring materialet vi arbetar med. Lyftabeller och beräkning av arbetsvinklar är också en del i säkralyft utbidlningen. 

KURSERNA INNEHÅLLER

Lyfttabeller - Fiberstropp, Stålvajer. Kättingskred

 • SWL/WLL
 • Topp-/Arbetsvinkel
 • Snarning
 • Parter
 • Maxbelasting


Generell genomgång av; 

 • Fiberstroppar
 • Kättingskred
 • Stålvajer
 • Schacklar
 • Övriga lyftredskap

  Egenstudie  - 1 500kr/deltagare 

  Klassrum - 1 950kr/deltagare

  (krävs minimum 5 deltagare per tillfälle)


                                           priserna är ex. moms

  Lagens krav

  • Grundläggande lagkraven från AML
  • Användning av arbetsutrustning AFS 2006:4
  • Användning av lyftredskap AFS 2006:6
  • Tillfällig personlyft med kran & truck AFS 2006:7
  • Bygg & Anläggnings arbete AFS 1999:3 (delvis)

  RIGGING

  JFK lanserar RIGGING till Sverige och betyder att du som lastkopplare och signalgivare kan förflytta din last. Rigging är därför en kompletteringsutbildning efter Säkralyft och Fallskydd. I Riggermodulen praktiseras alla de moment som säkralyftutbildningen innehåller. Detta ger din personal en större helhetsbild och större förståelse till sitt arbete. 

  KURSERNA INNEHÅLLER

  Tecken

  • Signalschema
  • Tal kommandon
  • Radiokommunikation


  Avspärrning


  Riskanalys/Säker Jobb analys (SJA). Genomgång av hur en riskanalys tas fram;

  • Delmoment,
  • Faroelement,
  • Konsekvenser,
  • Tilltag
  • Ansvar


  Säkralyft - 1950kr/deltagare

  Praktik -  1 950kr/deltagare

  (krävs minimum 5 deltagare per tillfälle)


                                           priserna är ex. moms

  JFK rekommenderar


  Med Säkra lyft tillsammans med JFKs riggingmodul får ER PERSONAL den allra bästa förutsättningen.


  Riggermodulen kompletterar den teoretiska kunskapen med praktiska övningar.


  Våra utbildningar kan antingen hållas på plats hos ER, alternativt i våra lokaler i Halmstad.


  Vi är flexibla och till för ER.  AML kap 3 §2


  Arbetsgivaren har skyldighet att vidta alla åtgärder för att se till så att arbetstagarna inte utsätts för ohälsa, olycksfall eller liknande.