HUR - löser vi problemen

Många olyckor uppkommer av; slarv, dålig attityd till säkerhet eller att förutsättningarna från arbetsledningen inte ger möjlighet till bra säkerhetstänk. När förutsättningarna brister leder det till; dålig utrustning, dålig planering, tidsbrist mm. En bristande kunskapsbas hos medarbetarna leder även den till att skador och olyckor inträffar, något vi sällan diskuterar.

  • Material - vad klara det av?
  • Har vi kunskap om och kring dess uppbyggnad,
  • Funktion och verkningsområde?


Kunskap kring;

  • Hur vi arbetar
  • Hur vi placerar oss själva eller materialet vi använder
  • Vem bär ansvaret till varje arbete?
  • Får vi möjlighet till egen utveckling och ansvar?


Genom att hjälpa medarbetarna till att se helheten, tänka själva och utvecklas internt, minskar vi skador och olyckor på arbetsplatsen. Detta påvisara av forskning och statistik. Får medarbetaren därtill kunskap kring regelverket och tekniska krav inom sitt arbetsområde, kommer vi lång väg och förebygger skador och olyckor. 


JFK kompetenshöjer företag till en säkrare arbetsplats med hjälp av bland annat riskanalyser samt strukturer genom rutiner som fungerar i praktiken. Här får alla inom företaget klara stegvisa procedurer hur vi arbetar oss igenom alla risker i varje del av arbetet. från ledningsgruppen till fotfolket.  se vidare under fliken riskanlalys


Självklart blir vår viktig kompetensförhöjning en del av riskplaneringen. JFKs utbildningar är kända för utbildning "de lux". Vilket innebär att vi inte bara utbildar för det vi skall enligt lag och riktlinjer, vi utbildar för att ge varje deltagare en större kunskapsbas att stå på. Kunskap som ger varje enskild individ förståelse när det kan brisat och varför det gör det. Med denna kunskap kommer vi att redan under planeringstadiet minska skador och olyckor. Detta går hand-i-hand. Är du intresserad av hur vi arbetar med 

7 - livsavgörande steg till en säkrare arbetsplats

KLICKA HÄR